Aangifte inkomstenbelasting

Een aangifte inkomstenbelasting drijft veel ondernemers en particulieren tot wanhoop. Iets wat geheel overbodig is, daar u nu een betaalbare en heeft gevonden in de vorm van ons administratiekantoor.

Om de verwerking van de aangifte zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij binnen ons kantoor een vaste werkwijze ontwikkeld. Als je van onze diensten gebruik wilt maken, verzoeken wij je om je gegevens volgens onderstaande procedure aan te leveren. Belangrijkste is dat je een DigID code hebt en dat deze ook geactiveerd is en werkt. Als je nog geen DigiD code hebt, dan kun je deze hier (www.digid.nl) aanvragen.

Onze werkwijze is als volgt:
DOWNLOAD CHECKLIST – Download de Checklist Aangifte Inkomstenbelasting. Mocht je een papieren versie per post willen ontvangen dan kan dat uiteraard ook. Wij verzoeken je dan contact met ons op te nemen.

INVULLEN CHECKLIST – Vul de checklist zo volledig mogelijk in en voeg kopieën bij van de gevraagde bescheiden. Is iets niet op je situatievan toepassing, dan leidt de checklist je daar vanzelf doorheen. Lees de checklist daarom goed.

AANLEVEREN CHECKLIST EN BESCHEIDEN – Lever de checklist samen met de bescheiden bij ons in. Tot slot behoort het opsturen van de checklist en bescheiden per post of per mail ook tot de mogelijkheden. Het (email)adres kun je vinden op de contactpagina.

INVULLEN AANGIFTE – Op basis van de checklist en de bescheiden vullen wij de aangifte voor je in. De aangifte (dan nog in concept) wordt voordat hij wordt ingediend en verzonden naar de Belastingdienst eerst naar u toegezonden ter controle van u. Dit om te voorkomen dat wij onverhoopt zaken foutief hebben geïnterpreteerd. Als je akkoord bent met de aangifte draaien wij de aangifte definitief uit. Jij krijgt één exemplaar voor je eigen archief en één exemplaar gaat in ons archief. Mocht je in de toekomst de aangifte nog eens nodig hebben en kun je hem zelf niet vinden, dan kun je deze altijd bij ons opvragen.

VERZENDING  – Zodra wij je akkoord hebben om de aangifte te versturen en de betaling is binnen, sturen wij deze digitaal naar de Belastingdienst. Binnen enkele weken ontvang je daar bericht over van de Belastingdienst. Van aangiften die gedaan zijn voor 1 april van het jaar ontvang je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.

NAZORG – Heb je de aangifte voor 1 april gedaan, maar na 1 juli nog geen bericht ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan kostenloos navraag doen bij de Belastingdienst over de status. Als de opgelegde aanslag niet aansluit met de door ons ingediende aangifte dan verzoeken we je ook contact met ons op te nemen. Wij zullen de aanslag dan kostenloos controleren en indien noodzakelijk contact opnemen met de Belastingdienst danwel aanpassen.

Uiteraard kun je ook de aangifte zelf proberen in te vullen en ons vragen om een controle van de aangifte. Uiteraard moeten we hiervoor wel kosten in rekening brengen. Tevens kunnen wij bezwaarschriften voor je verzorgen of hulp bieden bij het invullen van het formulier voor een betalingsregeling.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen.